PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Największy wpływ na przetrwanie młodych orek mają babcie ...     Po zjedzeniu pizzy - cztery godziny spaceru ...     Krótkotrwała radioterapia raka piersi tak samo skuteczna jak długotrwała ...     "DGP": wyleczony rak już nie pozbawi kredytu ...     Prezes Agencji Badań Medycznych prof. Piotr Czauderna złożył rezygnację ...     "Nasz Dziennik": Specjalnie dla dzieci ...     Ambasador Węgier: poziom szkolenia medycznego sił specjalnych w Polsce jest wysoki ...     Radom/ Oddział chirurgiczny w szpitalu przy ul. Tochtermana nie zostanie zawieszony ...     Mózgi dzieci z cukrzycą typu 1 działają inaczej ...     Białystok/ Młodzi innowatorzy nagrodzeni w konkursie "Technotalent" ...    

Zielona Góra/ Zakaz wstępu do lasu w związku z wystąpieniem ASF


W Zielonej Górze i pow. zielonogórskim wprowadzono zakaz wstępu do lasu w związku z wystąpieniem ognisk ASF u dzików. Po wykryciu wirusa u czterech padłych zwierząt strefę skażoną w regionie poszerzono o miasto Zieloną Górę i powiat – poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki.

Zielonogórski magistrat wydał komunikat informujący o wprowadzonych ograniczeniach.

„Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego miasto Zielona Góra i powiat zielonogórski objęte zostały czerwoną strefą skażenia ASF. W związku ze skażeniem terenu miasta wprowadza się całkowity zakaz wchodzenia do lasu na terenie miasta oraz powiatu zielonogórskiego” – napisano. Do komunikatu dołączono ulotkę informacyjną, jak postępować w przypadku ASF.

Pierwszy przypadek chorego na ASF dzika potwierdzono w woj. lubuskim 14 listopada br. Ognisko to było oddalone o ok. 320 km od tych w centralnej i wschodniej części kraju. Wirusa stwierdzono u znalezionego 4 listopada br. dzika, który zginął po potrąceniu przez samochód w pow. wschowskim. Zgodnie z obowiązującymi procedurami rozporządzeniem wojewody została określona strefa skażenia (czerwona) i strefa zagrożona (żółta).

W strefach wprowadzono przewidziane prawem ograniczenia mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa oraz wykonano z siatki leśnej ogrodzenia tych obszarów w celu utrudnienia migracji potencjalnie zarażonym dzikom. Podobny płot stanął również na granicy woj. lubuskiego i wielkopolskiego.

Łącznie ustawiono 79 km takich ogrodzeń na granicy z Wielkopolską i 35 km ogrodzenia wokół pierwotnej strefy.

W strefach skażonych i zagrożonych prowadzone są m.in. poszukiwania padłych dzików, od których próbki są badane pod kątem ASF. W Lubuskiem wystąpienie wirusa potwierdzono dotychczas u ponad 31 dzików znalezionych podczas takich działań.

Po wykryciu każdego kolejnego ogniska choroby, na mocy zarządzeń wojewody następuje aktualizacja pierwotnie wydanego rozporządzenia ws. zwalczania ASF w regionie, czyli określanie nowych granic stref skażonej i zagrożonej.

Zgodnie z ostatnim zarządzeniem wojewody w Lubuskiem obszar skażony ASF u dzików obejmuje gminy: Sława, Kolsko, Siedlisko, Otyń, Bytom Odrzański, Nową Sól, Kożuchów, Bojadła, Trzebiechów, Zabór, Kargową, Babimost, Sulechów, Czerwieńsk, Świdnicę, Nowogród Bobrzański, Zieloną Górę, Brzeźnicę i część gmin Żagań i Żary bez tych miast. Wszędzie tam obowiązuje m.in. zakaz wstępu do lasu.

Dotychczas w woj. lubuskim nie stwierdzono, by wirus niebezpieczny dla świń i dzików dostał się do którejś z hodowli trzody chlewnej. Choroba ASF nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, jest jednak dużym zagrożeniem w ujęciu gospodarczym.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące świnie, w celu uniknięcia potencjalnej możliwości przeniesienia choroby ze środowiska naturalnego do gospodarstwa.

Ponadto, w przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, należy pozostawić je w miejscu znalezienia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższy posterunek policji. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

mmd/ pad/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.