PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Korzystanie z Internetu pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne seniorów ...     Kurtyka dla "Rz": Przyspieszamy działania w walce o lepszą jakość powietrza ...     "Rzeczpospolita": Medycy uciekną z publicznej służby ...     "DGP": Ewolucja szczepionek ...     Badanie: aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 ...     Ekspert: zator płucny po COVID-19 na ogół powoduje materiał zakrzepowy powstający miejscowo ...     Ponad 2,4 mln osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 ...     Najstarsze ślady człowieka we Wschodniej Saharze odkryte przez Polaków... w kopalni złota ...     Wstępne dane sugerują, że szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 można podawać kobietom w ciąży ...     Osoby urodzone w 1972 r. mogą od piątku rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 ...    

Powolne chodzenie a nowotwory


Istnieje związek pomiędzy wolnym tempem poruszania się a zwiększonym ryzykiem zgonu osób, które przeżyły chorobę nowotworową – informuje pismo "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention”.

Badania przeprowadzili naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis, National Cancer Institute (NCI) i University of North Carolina.

Objęły ponad 233 tys. uczestników programu National Institutes of Health-American Association of Retired Persons (NIH-AARP) Diet and Health Study. Uczestnicy w wieku od 50 do 71 lat wypełnili kwestionariusze dotyczące ich ogólnego stanu zdrowia i tempa chodzenia oraz tego, czy mają jakieś niepełnosprawności związane z chodem. Po ocenie uczestnicy byli obserwowani przez kilka lat.

W porównaniu z włączonymi do badania zdrowymi osobami z grupy kontrolnej, osoby, które przeżyły chorobę nowotworową o 42 proc. częściej chodziły w najwolniejszym tempie i o 24 proc. częściej zgłaszały niepełnosprawność. Wśród tych, którzy przeżyli chorobę nowotworową, ci, którzy chodzili w najwolniejszym tempie mieli ponad dwukrotnie większe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z osobami, które zgłaszały najszybsze tempo marszu.

Możliwe, że powolny chód może być spowodowany samym nowotworem, niekorzystnymi skutkami leczenia lub zmianami stylu życia. Nie wykazano, by istniał związek przyczynowy między powolnym chodem a zgonem, jednak zależność utrzymywała się w przypadku co najmniej dziewięciu typów nowotworów, w tym raka piersi, okrężnicy, czerniaka, chłoniaka nieziarniczego, raka jamy ustnej, prostaty, odbytnicy, układu oddechowego i układu moczowego.

Związek między niepełnosprawnością ruchową (nie tylko wolnym tempem chodu) a zgonem był jeszcze silniejszy i obejmował wszystkie dziewięć wymienionych powyżej nowotworów, a także raka trzonu macicy, jajnika, żołądka oraz guzy neuroendokrynne.

Autorzy sugerują dalsze badania i sprawdzenie, czy ukierunkowane interwencje, takie jak programy aktywności fizycznej mogłyby pomóc osobom wyleczonym z choroby nowotworowej poprawić ich zdolność chodzenia i zwiększyć przeżywalność po rozpoznaniu raka i leczeniu.

„Osoby, które przeżyły chorobę nowotworową żyją dłużej niż kiedykolwiek - i to dobra wiadomość - powiedziała pierwsza autorka publikacji, dr Elizabeth A. Salerno, profesor chirurgii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Publicznym Washington University. - Ważne jest jednak, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób diagnoza i leczenie szerokiej gamy nowotworów może wpływać na tempo chodzenia w okresie przeżycia - potencjalnie modyfikowalny czynnik ryzyka. Może to prowadzić do nowych strategii leczenia i rehabilitacji w celu poprawy stanu zdrowia pacjentów”.

Chociaż powolne tempo chodzenia było również powiązane ze zwiększoną śmiertelnością (z jakiejkolwiek przyczyny) wśród osób bez rozpoznania choroby nowotworowej, ryzyko śmierci rosło ponad dwukrotnie w przypadku osób, które przeżyły raka. W porównaniu z osobami bez diagnozy nowotworu, które chodziły w najszybszym tempie, osoby, które przeżyły chorobę nowotworową i chodziły najwolniej miały ponad dziesięciokrotnie większe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które przeżyły chorobę nowotworową ryzyko zgonu było ponad pięciokrotnie wyższe w porównaniu z osobami bez diagnozy nowotworu lub niepełnosprawności.

Naukowcy zauważyli, że osoby, które przeżyły chorobę nowotworową zgłaszały trudności z chodzeniem pięć lub więcej lat po rozpoznaniu i leczeniu nowotworu, co sugeruje, że szkodliwe skutki diagnostyki i terapii raka są powszechne i długotrwałe. Stwarza to możliwości interwencji, aby pomóc takim pacjentom poprawić ich zdolność i tempo chodzenia. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.