PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Odkryto najstarsze skamieniałości grzybów, mają ponad 715 mln lat ...     Sejm/ Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce wciąż niewystarczająca ...     Śmierć łóżeczkowa ma związek z piciem i paleniem w czasie ciąży ...     Łódzkie/ Szpital w Zgierzu z certyfikatem akredytacyjnym ministra zdrowia ...     Chiny/ TV: 17 osób zmarło w wyniku zarażenia nowym koronawirusem ...     Lublin/ Otwarto nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ...     GIS: 295 potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem w Azji ...     Przedstawiciele państw UE spotkają się ws. koronawirusa z Chin ...     Sejm/ Komisja ponownie zajmie się projektem o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ...     Niedobór światła dziennego może zwiększać ryzyko problemów z metabolizmem ...    

Rzeki i jeziora świata uboższe o 88 proc. megafauny


Z rzek i jezior na całym świecie znikają duże ryby i zwierzęta. Naukowcy policzyli, że w ostatnich 40 latach globalne populacje słodkowodnej megafauny zmniejszyły się o 88 procent.

Zespół badaczy zajął się malejącą na całym świecie liczebnością 126 gatunków słodkowodnej megafauny. Za jej przedstawicieli uważa się żyjące w rzekach lub jeziorach zwierzęta ważące ponad 30 kilogramów, jak delfiny rzeczne, bobry, krokodyle, wielkie żółwie czy jesiotry.

Okazało się, że między 1970 a 2012 rokiem światowe populacje tych gatunków skurczyły się o 88 proc. To dwukrotnie większy spadek niż dla populacji kręgowców żyjących na lądzie lub w oceanach w tym samym okresie.

Największe spadki odnotowano w zoogeograficznej krainie orientalnej (indomalajskiej), obejmującej południową i południowo-wschodnią Azję – aż o 99 proc. – oraz o 97 proc. w krainie palearktycznej: Europie, północy Afryki i większości Azji.

Jak wskazują autorzy opisanego w piśmie „Global Change Biology” badania, najdotkliwsze straty poniosły populacje dużych ryb słodkowodnych, takich jak jesiotry, ryby łososiowate i sumy. Ich populacje zmniejszyły się w ostatnim czterdziestoleciu o 94 proc. w skali globalnej.

Znacznie przetrzebiły się też w tym okresie populacje słodkowodnych gadów – o 72 procent.

”Wyniki są alarmujące i potwierdzają obawy naukowców badających i chroniących bioróżnorodność wód słodkich” - mówi jedna z uczestniczek badania, Sonja Jaehnig z niemieckiego Instytutu Leibniza Ekologii i Rybactwa Śródlądowego (IGB).

Autorzy nie mają wątpliwości, że głównym zagrożeniem dla tych gatunków jest ich nadmierna eksploatacja. Duże ryby i zwierzęta wodne stają się celem rybaków i myśliwych ze względu na mięso, skórę lub jaja.

”Zanik gatunków dużych ryb wiąże się też z utratą swobodnie płynących rzek, gdyż dostęp do miejsc rozrodu i żeru ryb często uniemożliwiają tamy” – tłumaczy Fengzhi He z IGB, który kierował badaniem.

Większość rzek na świecie jest już pogrodzona wieloma tamami i zaporami, ale planuje się lub już buduje kolejnych 3,7 tys. dużych tam. ”Ponad 800 z nich będzie umiejscowiona w ogniskach bioróżnorodności słodkowodnej megafauny, w tym w dorzeczu Amazonki, Kongo, Mekongu i Gangesu” – wymienia He.

Naukowcy ostrzegają, że obecny zakres ochrony słodkowodnej megafauny jest w wielu przypadkach niewystarczający, mimo że ponad połowa gatunków jest zaklasyfikowana jako zagrożona wyginięciem. ”Poświęca się im jednak mniej badań i wysiłków ochronnych niż megafaunie na lądzie czy w oceanach” – uważa Jaehnig.

Jej zdaniem należy zwiększyć i polepszyć monitoring populacji i rozmieszczenia gatunków słodkowodnych, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce i Ameryce Południowej.

Dotychczasowe akcje ochrony gatunków przyniosły sukcesy w postaci ustabilizowania lub nawet wzrostu populacji 13 gatunków megafauny na terenie USA, m. in. jesiotra zielonego (Ancipenser) i bobra amerykańskiego. Z kolei w Azji po raz pierwszy od 20 lat zwiększyła się populacja delfinów krótkogłowych w dorzeczu Mekongu.

W Europie udało się ponownie wprowadzić bobra europejskiego w wielu regionach, gdzie był od lat nieobecny. Do europejskich wód mają też powrócić rodzime niegdyś gatunki jesiotra zachodniego i atlantyckiego.

Więcej o badaniu: https://doi.org/10.1111/gcb.14753

(PAP)

dwo/ agt/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.