PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Ponad 390 milionów złotych dla naukowców na projekty badawcze od NCN ...     Niemcy/ Instytut weterynaryjny: zagrożenie ASF wciąż wysokie ...     Olbrzymia pramałpa była spokrewniona z orangutanami ...     Nadmiar cukru szkodzi jelitom ...     NCBR: ponad 300 mln zł na zwiększenie na uczelniach dostępności dla osób niepełnosprawnych ...     Eksperci: nowa terapia w leczeniu wyjątkowo agresywnego raka płuca ...     Tłusta dieta w czasie ciąży uszkadza mózg płodu ...     Szumowski: Istotne jest przemodelowanie opieki zdrowotnej ...     GIW: drugi przypadek ASF u dzików w woj. lubuskim ...     Promieniowanie podczerwone pomogło w identyfikacji obrazu Botticellego ...    

Prof. Wiszewski: UWr ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem m.in. ekonomicznych zmian


Uniwersytet Wrocławski, po otrzymaniu statusu uczelni badawczej, ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem społecznych, kulturowych i ekonomicznych zmian – uważa prof. Przemysław Wiszewski, szef zespołu, który przygotował aplikację UWr w staraniach o status uczelni badawczej.

W minionym tygodniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB). Wśród nich jest Uniwersytet Wrocławski.

Szef zespołu, który przygotował aplikację UWr w staraniach o status uczelni badawczej, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. Przemysław Wiszewski przypomniał, że dzięki otrzymaniu statusu uczelni badawczej, Uniwersytet Wrocławski będzie w latach 2020-2026 otrzymywał ministerialną subwencję zwiększoną o 10 proc. Wzrost subwencji ma pomóc w sfinansowaniu zmian na uczelni.

Zmiany mają być – jak podkreślił prof. Wiszewski - głębokie i dotyczyć wielu obszarów funkcjonowania wrocławskiej uczelni. „Widzimy wyraźnie, że musimy usunąć bariery, które w zmieniającym się świecie blokują nasze badania, osłabiają przekazywanie najnowszej wiedzy studentom i utrudniają współpracę z otoczeniem” - dodał profesor.

Naukowiec wskazał, że zmiany zaproponowane w aplikacji przez Uniwersytet Wrocławski obejmują m.in. wsparcie dla priorytetowych obszarów badawczych. „Obszary, które odniosły największy sukces mierzony udziałem w dyskursie nauki światowej, zostały w naszym wniosku wymienione jako +priorytetowe obszary badawcze+. To: nowe materiały, big data i sztuczna inteligencja, zdrowie – od analizy genów do projektowania leków, człowiek między naturą i kulturą, człowiek – miasto i środowisko oraz wielokulturowość” - wyliczał prof. Wiszewski.

Dziekan podkreślił, że badacze zajmujący się tymi obszarami będą mieli możliwość starania się o uniwersyteckie finansowe wsparcie badań, które poprzedzają aplikację o zewnętrzne granty. „Uruchomiony zostanie też program finansowania krótkich pobytów zagranicznych w celu nawiązania lub wzmocnienia współpracy. Przewidzieliśmy środki zarówno na specjalne stypendia, jak i na pokrycie redukcji obciążeń dydaktycznych dla pracowników prowadzących wysokiej jakości badania w ramach priorytetowych obszarów badawczych” - dodał prof. Wiszewski.

Uniwersytet Wrocławski chce też znaczne środki przeznaczyć na „budowę fundamentów dalszego rozwoju badań” na uczelni. Będzie m.in. finansowany program przyjazdów badaczy z zagranicy; zwiększone zostaną nakłady na sprzęt oraz dostęp do najświeższej, najwyższej jakości informacji naukowej.

Uczelnia chce m.in. tworzyć nowe zespoły badaczy, które aktywnie będą uczestniczyć w nauce światowej. Położony zostanie również nacisk na zindywidualizowany, dający dostęp do światowej wiedzy system kształcenia studentów i doktorantów. Powstaną przy tym m.in. jednolite pięcioletnie studia magisterskie związane z priorytetowymi obszarami badawczymi.

Na wrocławskiej uczelni mają również zostać powołane Inkubatory Doskonałości Naukowej. „Będą one skierowane do zespołów o dużym potencjale rozwoju, działających przede wszystkim w dyscyplinach o mniejszej efektywności badań. Powinny one mieć charakter interdyscyplinarny, wspierając współpracę priorytetowych obszarów badawczych z dyscyplinami dotąd słabiej zaangażowanymi w ich rozwój” - tłumaczył prof. Wiszewski.

Dodał, że zasadniczym celem powołania Inkubatorów jest wsparcie badaczy i dyscyplin mających mniejszy dorobek międzynarodowy, ale gotowych inwestować w swój dalszy rozwój. „Mamy nadzieję przełamać w ten sposób nierównomierność zaawansowania badań w różnych dyscyplinach UWr” - podkreślił profesor.

Zmiany są zapowiadane również w polityce kadrowej oraz w zarządzaniu uczelnią. „Profesjonalizacja kadry administracyjnej musi iść w parze z argumentami finansowymi (...) Rekrutacja kadry naukowej nie może być nastawiona na reprodukcję etatów w strukturze dydaktycznej, lecz musi mieć uzasadnienie w celach strategicznych uczelni. Dlatego jej przebieg będzie zgodny z zasadami Europejskiej Karty Naukowca. Kadrę uczelni muszą zasilać wyłącznie badacze prowadzący najwyższej jakości badania” - dodał naukowiec. (PAP)

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ ekr/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.