PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
WHO: Ryzyko rozprzestrzenienia się eboli w krajach Zatoki Gwinejskiej jest bardzo duże ...     Szczepienia przewlekle chorych od poniedziałku 15 marca, 10 marca ruszą zapisy ...     Szwajcaria/ Rząd zamierza wydać miliard franków na bezpłatne testy dla całej ludności kraju ...     W Afryce Covid-19 zabija więcej mężczyzn niż kobiet ...     Austria chce kupić szczepionki przeciwko Covid-19 od Rosji i Chin ...     Bułgaria/ Większość kraju w "czerwonej strefie" zakażeń koronawirusem ...     Niedzielski: mamy zaszczepionych ponad 80 proc. lekarzy ...     USA/ Co najmniej 70-letni "najstarszy dziki ptak na świecie" ma młode ...     Niedzielski: na polski rynek mogą być dostarczone tylko szczepionki zweryfikowane i bezpieczne ...     Niedzielski o szczepieniu ozdrowieńców jedną dawką: na razie żadna decyzja nie została podjęta ...    

362 studentów otrzyma Stypendia Ministra Edukacji i Nauki


362 studentów otrzyma Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021 - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wysokość stypendium to 17 tys. zł.

Jak poinformowało MEiN rektorzy przedstawili ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów.

Na tej podstawie listy rankingowej minister edukacji i nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, z tego: 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 42 stypendia za osiągnięcia sportowe, 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne.

Stypendium otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 10 punktów.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski ? 63, Uniwersytet Jagielloński – 60, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 24, Politechnikę Warszawską – 16 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 14.

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia Minister przeznaczy ponad 6 mln zł.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium zostaną doręczone studentom i uczelniom drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku. Szczegółowa punktacja wniosków zostanie udostępniona w systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje na temat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki wraz z listą stypendystów są dostępne na stronie internetowej MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021 (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.