PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Ponad 60 proc. pracujących w czasie pandemii odczuło negatywne dla psychiki skutki COVID-19 ...     Prof. Marczyńska: mieszanie szczepionek przeciw COVID-19 jest bezpieczne ...     Dolnośląskie/ Zmierzono i zmapowano Jaskinię Niedźwiedzią ...     Kardiolog: skakanie do wody, gdy jesteśmy rozgrzani opalaniem, to ryzykowne zachowanie ...     Badanie: nadmiar kawy może niekorzystanie wpływać na pracę mózgu ...     Łazik Perseverance przygotowuje się do pierwszego wiercenia w marsjańskich skałach ...     W Polsce zmarło ponad 75 tys. chorych z COVID-19, w tym 231 lekarzy i 188 pielęgniarek ...     Prof. Skarżyński: współczesna medycyna najpewniej pomogłaby Beethovenowi w ratowaniu jego słuchu ...     Ponad 1,5 mln dzieci straciło rodzica lub bliskiego krewnego z powodu pandemii COVID-19 ...     Włochy/ Dziesiątki tysięcy zapisów na szczepienie po nowych decyzjach rządu ...    

Prognozy: koralowcom budującym rafy zagrażają zmiany klimatyczne


Ocieplenie klimatu zagraża trzem ważnym gatunkom koralowców budujących rafy. Z prognoz wynika, że zmienią one zasięg zajmowanych terenów. Może to mieć negatywne konsekwencje nie tylko dla przyrody, ale także dla milionów ludzi.

Naukowcy z Uniwersytetu Sao Paulo opracowali prognozy przyszłych losów trzech ważnych gatunków koralowców budujących rafy (Mussismilia hispida, Montastraea cavernosa i Siderastrea complex).

Wynika z nich, że wszystkie zmienią zasięg zajmowanych terenów. To z kolei doprowadzi do kaskady kolejnych skutków tragicznych dla ekosystemu raf i ich bioróżnorodności - twierdzą badacze.

Uwzględnione w pracy koralowce zamieszkują zachodnią i wschodnią część Atlantyku, gdzie z pomocą węglanu wapnia tworzą rafy. Są to organizmy kluczowe dla zdrowia i funkcjonowania raf należących do najbogatszych ekosystemów Ziemi.

„Rafy koralowe pełnią wiele podstawowych funkcji - dostarczają pożywienie, chronią wybrzeża, odpowiadają za cykl obiegu substancji odżywczych i na te sposoby wspierają miliony ludzi, także tych, którzy żyją z dala od jakiejkolwiek rafy” - podkreśla Silas Principe, główny autor badania opisanego na łamach pisma „Frontiers in Marine Science”.

„Jeśli utracone zostaną gatunki ważne dla struktury rafy, te wszystkie funkcje także będą zagrożone” - dodaje specjalista.

Jak tłumaczą naukowcy, cywilizacja od dawna już szkodziła rafom, przez co należą one do najbardziej zagrożonych ekosystemów. Cierpią z powodu tzw. wybielania, zakwaszenia oceanów, zanieczyszczenia, urbanizacji, przełowienia i turystyki. Teraz jeszcze muszą sobie radzić ze zmianami klimatycznymi.

Badacze przyjęli trzy scenariusze - optymistyczny, umiarkowany i pesymistyczny. Niestety nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu, zmieni się dystrybucja wszystkich trzech uwzględnionych gatunków.

Szczególnie na zachodzie Atlantyku naukowcy spodziewają się spadku ilości rafotwórczych koralowców. Do życia dla tych organizmów przestaną się nadawać niektóre tereny wzdłuż wybrzeża Brazylii i w rejonie Karaibów. Brazylijskie rafy mogą ucierpieć najbardziej, ponieważ zamieszkuje je mniej gatunków korali.

Badacze namawiają do podjęcia szczególnych działań zaradczych we wspomnianych regionach i w Zatoce Meksykańskiej.

„Niektóre tereny, takie jak wyspy Abrolhos u wybrzeży Brazylii całkowicie stracą przynajmniej jeden gatunek w każdym z przyjętych scenariuszy. Duże obszary Karaibów także w przyszłości będą tracić gatunki koralowców, choć u wybrzeży Afryki niektóre gatunki mogą zwiększyć swój zasięg” - mówi Silas Principe.

Jednak badanie pokazuje także, że jest nadzieja dla atlantyckich raf.

„Choć nasze wyniki przewidują głównie znaczące negatywne skutki dla płytkich raf Atlantyku, zidentyfikowaliśmy także kilka rejonów, w których zmiany będą niewielkie lub żadne. Osoby decyzyjne mogą wykorzystać te rezultaty do planowania działań ochronnych. Naukowcy i zajmujący się ochroną przyrody specjaliści mogą skupić się na tzw. rejonach ratunkowych, które w przyszłości mogą być bezpieczne dla koralowców” - dodaje badacz.

Więcej informacji na stronach:https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-07/f-tkh071321.php https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.673086/full

Marek Matacz

mat/ ekr/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.