362 studentów otrzyma Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

362 studentów otrzyma Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021 - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wysokość stypendium to 17 tys. zł.

Jak poinformowało MEiN rektorzy przedstawili ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów.

Na tej podstawie listy rankingowej minister edukacji i nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, z tego: 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 42 stypendia za osiągnięcia sportowe, 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne.

Stypendium otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 10 punktów.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski ? 63, Uniwersytet Jagielloński – 60, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 24, Politechnikę Warszawską – 16 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 14.

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia Minister przeznaczy ponad 6 mln zł.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium zostaną doręczone studentom i uczelniom drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku. Szczegółowa punktacja wniosków zostanie udostępniona w systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje na temat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki wraz z listą stypendystów są dostępne na stronie internetowej MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021 (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/Opublikowano: 2021-02-22 18:11

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Naukowy PAP.